Bækkensmerter

Bækkensmerter har ofte store konsekvenser for den ramte. Men med en effektiv behandling kan man ofte komme smerterne til livs.

Lad mig først komme med en kort beskrivelse af bækkenet. Bækken består af højre ilium, sacrum og venstre ilium. Tilsammen danner disse 3 led. 2 SI-led som er ægte led, samt et uægte led, symfysis pubicum. Disse tre led giver bækkenet en fleksibilitet, som er vigtig i forhold til stødabsorption og eksempelvis fødsler. Foruden bækkenets 3 led er der både muskler og ledbånd, som spiller en stor rolle i bækkenets funktion. Ledbåndene er aktive i både stødabsorption og stabilitet omkring de tre led, og musklerne er aktive i både stabilitet og mobiliteten af bækkenet. Jeg vil ikke komme med den store anatomiske gennemgang af bækkenet her, men i stedet henvise til andre sider.

Lad mig i stedet komme med en case. En 36-årig kvinde henvender sig med smerter fra højre SI-led. Smerterne er værst, når hun løber, men hun kan mærker dem hele tiden. Hun har født tre børn, seneste fødsel for 11 måneder siden. Har har ikke tidligere har smerter fra bækkenet eller smerter når hun løb. Har ingen tidligere operationer, ulykker eller alvorlige sygdomme.

English: The sacroiliac joint

Hvordan foregår en behandling?

 

1. konsultation

1. konsultation gik med optagelse af anamnese.

Herefter blev muskler, led, ledbånd og nerver gennemgået. Her fandtes en låsning af venstre SI-led samt smerter i hoftens store udadrotator (m. piriformis) i højre side. Der var desuden øget spænding (tonus) i hasemusklerne i venstre ben. Behandlingen i forbindelse med første konsultation var en manipulation og en mobilisering af venstre SI-led, samt normalisering af tonus i hasemusklerne i venstre ben.

2. konsultation

Ved 2. konsultation (7 dage efter 1. konsultation) havde kvinden haft bedring i symptomerne de første 5 dage. Derefter var der kommet smerter igen, dog i meget mindre grad end tidligere.

Der fandtes stadig ømhed i højre hoftes udadrotator (m. pirifomis), dog mildere end første gang. Der var ingen låsninger i venstre sides SI-led, og normal spænding i venstre bens hasemuskler. Behandlingen bestod så af mobilisering af venstre Si-led, samt styrkende øvelser for højre sides piriformis. Kvinden fik desuden udleveret hjemmeøvelser, hvor hun skulle styrke piriformis musklen.

3. konsultation

Ved 3. konsultation ( 11 dage efter 2. konsultation) var smerterne væk. Hun kunne nu løbe uden smerter, og mærkede intet til bækkensmerterne.

Hvad var hendes problem? Låsningen af venstre SI-led gav en nedsat mobilitet i bækkenet. Den mobilitet blev så opnået ved at højre SI-led øgede sin bevægelighed ( blev hypermobil). Den øgede mobilitet gav et øget stræk på ledbåndene ved højre SI-led, især i forbindelse med løb. Og dette stræk udløste smerterne. Dette stræk udløste desuden problemet med piriformis, da denne havde forsøgt at hjælpe med at stabilisere højre SI-led.

Denne case er desuden er godt eksempel på, at årsagen til smerterne ikke altid findes samme sted som selve smerten. I dette tilfælde sad kvindens problem i venstre SI-led, men symptomer kom fra højre SI-led. Havde jeg bare behandlet hendes symptomer, ville hun muligvis være smertefri i nogle uger. Men så ville smerterne komme igen, da det reelle problem ikke var blevet løst.

Jeg talte forleden med kvinden i en anden forbindelse, og 4 måneder efter sidste behandling er hun stadig symptomfri og ivrig motionsløber.

Vil du vide mere?

Læs en introduktion til osteopati

Læs om træning mod rygsmerter